Jakie pozwolenia są wymagane przy budowie domów z drewna?

budowa domu drewnianego

Prawo budowlane tak samo traktuje domy murowane, jak i drewniane. W każdym przypadku, bez względu na zastosowaną technologię, trzeba wystąpić o pozwolenie budowlane lub poinformować urząd o planach budowy. Zgłoszenie jest procedurą trwającą znacznie krócej, jednak w niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie pozwolenia.

Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę domu drewnianego?

Od 2017 r. obowiązują uproszczone przepisy związane z wystąpieniem o pozwolenie na budowę, dzięki czemu w przypadku wielu inwestycji wystarczy jedynie zgłosić się do lokalnego urzędu. Warto przy tym podkreślić, że drewniane domki letniskowe w ogóle pozwolenia nie potrzebują. Z oczywistych względów na większą ilość formalności trzeba przygotować się w przypadku obiektów całorocznych.

W większości przypadków decydując się na budowę domu drewnianego, trzeba dokonać zgłoszenia. Wówczas czas oczekiwania na odpowiedź urzędy wynosi tylko ok. 21 dni. Pozwolenie na budowę jest znacznie bardziej czasochłonne, bo decyzja wydawana jest w ciągu nawet 65 dni (plus 14 dni na odwołanie od decyzji). Jest ono jednak wymagane w sytuacji, gdy budowany dom będzie oddziaływać na obszary poza działką inwestora, np. będzie generował hałas, nieprzyjemne zapachy, ograniczał dostęp światła dziennego budynków zlokalizowanych w sąsiedztwie itd. Oprócz tego o pozwolenie trzeba ubiegać się również wtedy, gdy działka znajduje się na terenie ochrony przyrody. Wówczas urząd musi zweryfikować, czy budowa domu nie wpłynie negatywnie na środowisko naturalne.

Dokumenty do zgłoszenia budowy i wydania pozwolenia budowlanego

Niezależnie od tego, czy budowa domu drewnianego będzie wymagać od ciebie dokonania zgłoszenia, czy ubiegania się o pozwolenie, komplet dokumentu w obu przypadkach jest taki sam. Przygotować wówczas należy:

  • projekt budowlany w 4 egzemplarzach;
  • oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością (np. akt własności),
  • zaświadczenie o tym, że projektant odpowiedzialny za adaptację projektu domu należy do właściwej izby samorządu zawodowego,
  • decyzja o warunkach zabudowy (dla niektórych działek miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego).

Jeśli urząd wydał „milczącą zgodę” (brak sprzeciwu w tym przypadku uznawany jest za zgodę na budowę), w ciągu najbliższych 3 lat można rozpocząć prace budowlane.

Call Now Button